Certifikace BIO je pro nás docela důležitá a máme radost, že můžeme nabídnout tak širokou paletu organických produktů. Automaticky tu vyvstává otázka, proč nejsou BIO všechny? Ty bez označení BIO jsou méně kvalitní?

Původ produktů

V článku o cestě našich esenciálních olejů jsem popisovala, odkud naše esenciální oleje pocházejí. Prověřují se podmínky jednotlivých pěstitelů a zpracovatelů, jedná se přímo s nimi bez prostředníků a sledují se všechny ty drobnosti, které mají vliv na kvalitu produktu i udržitelnost výroby a její dopad na životní prostředí.

BIO certifikace

Část terpenických produktů je potravinářská a část nepotravinářská. Pro každou kategorii přitom platí jiné podmínky na značení BIO. Pro oba typy Terpenic využívá certifikační společnosti. Certifikace potravinářských produktů je upravena legislativně a je nutná. Certifikace nepotravinářských produktů povinná není a je tedy řešena dobrovolně. Obecně tedy produkty nepotravinářské, které jsou značené jako BIO, nemusí být certifikované. Tedy že označení BIO neznamená BIO certifikované. Dobrovolná certifikace je tedy důležitá, protože jedině ta zaručuje, že produkty jsou BIO a někdo na to dohlédl. U Terpenicu tento typ certifikace zajišťuje globálně uznávaná bio.inspecta. Nemusíte se spoléhat na naše dobré slovo. Nemusíte přemýšlet nad nějakými soukromými bio logy, jako u jiných značek. Víte, že každý náš produkt s nálepkou BIO prošel rukama nezávislého certifikátora.

Problematika necertifikova(tel)ných produktů

BIO certifikace je důležitá, ale bohužel „není pro všechny“. Existují totiž situace, kdy i když zemědělec pěstuje v plném souladu s pravidly ekologického zemědělství, tak produkt certifikát nemá. Jedná se zejména o tyto případy:

V souvislosti s faktem popsaným výše – a to že BIO značení potravinářských produktů je přísně regulované – se tedy dostáváme do situace, kdy je řada potravinářských produktů bez BIO značení.

Garance kvality u produktů bez eko nálepky

BIO certifikát není jediným způsobem, jak lze garantovat „zdravé“ složení tohoto typu produktů. Komplexní, správně provedené a vyhodnocené laboratorní analýzy poskytují nejvyšší záruku kvality produktu. Analýzy však neřeší otázky jako etičnost výroby, udržitelnost…

Ptáte se, jak tedy poznáte u nebio produktů, že byly správně zanalyzovány a škodliviny neobsahují? Bohužel tady je opět spotřebitel závislý na výrobci a tom, kdo analýzy prováděl. Běžné analýzy typu GC-MS nemusí být schopné odhalit všechno, je třeba je kombinovat s dalšími metodami cíleně tak, aby se přítomnost různých typů látek mohla vyloučit. Asi nemusím říkat, že jsme rádi, že tento úkol není na nás :).

Důvěřuj, ale prověřuj

BIO nálepka se stala trendem a někdy můžeme mít jako spotřebitelé pochybnosti, jestli je na produktech právem. Měli bychom vědět, že máme nárok požadovat po prodejci nebo výrobci doplňující informace. Řada certifikačních společností dokonce umožňuje nahlédnout online do jejich databází a ověřit si, zda ta která společnost u nich skutečně certifikuje.

Na druhou stranu ani označení BIO nemusí být vždy zárukou. Speciálně u nepotravinářských produktů, kde není nad výrobci takový dohled. Je tedy vždycky dobré přihlédnout k tomu, kdo produkt vyrábí a jak k tématu přistupuje. Různé země se v otázce značení ekologické produkce a nároků na ni liší. A vlastně i různé firmy často pracují s vlastní definicí bio výrobků. V některých kruzích se pojem organic (organický) používá pro BIO produkci, jinde se používá pro označení rostlinných produktů obecně. Vlastně přesně z tohoto důvodu tu jsou certifikační společnosti – aby podmínky sjednotily a nastavily společný rámec, díky kterému bude mít zákazník jistotu, že nálepka BIO má váhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *