Zobrazit všechny výsledky...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Zářijový vánek v našem skladu. Dala jsem do akce řadu šarží, abychom to tu provětrali a udělali místo pro nové šarže pro vánoční nákupy. Udělejte si radost z akční nabídky. Objednejte zboží za min. 1500 Kč a přibalíme citronovou trávu. Přidejte si ho v košíku.
Co je to esenciální olej, éterický olej, esence, silice, absolue, extrakt

Esenciální olej, éterický olej, silice, esence, vonný olej, absolue… Co znamenají tyto pojmy? | #esenciálně #aromaslovníček

Těchto pět pojmů se vyskytuje často a mnohdy se používají jak? Špatně. Proto si zaslouží vlastní článek a jasnou definici. Pomůžou orientovat se v tématu, usnadní rozpoznání nekvalitního materiálu i odhalí rady, které radši (ne)následovat. Správné značení a dobrá kvalita jdou ruku v ruce a jejich společným průsečíkem je znalost problematiky.

Co je esenciální olej?

Esenciální olej je v našem kontextu aromatická kapalina získaná destilací rostlinného materiálu pocházejícího z aromatických (siličnatých) rostlin. Díky destilaci se vlivem tepla z rostliny uvolní silice – aromatické molekuly – které jsou párou unášeny destilačním zařízením. Tato pára je pak zchlazována, aby zkapalněla. Ze vzniklé tekutiny se aromatické molekuly přirozeně vydělí a utvoří vrstvu esenciálního oleje. Zbylá voda má taky své uplatnění – obsahuje totiž zlomek některých aromatických molekul a dále molekuly nearomatické, ve vodě rozpustné. Právě toto je náš oblíbený hydrolát.

Mezi esenciální oleje řadíme i oleje získané lisováním citrusů – to jsou jediné výjimky, získané jinak než destilací.

Proč výše říkám, že v “našem kontextu”? Protože esenciální oleje jsou široce využívané průmyslově a v takovém případě výše uvedená definice platit nemusí.

Esenciální olej je komplexní směsí různých látek. Jeho konkrétní složení závisí na zpracovaném materiálu, způsobu výroby a dalším zacházení.

Co je éterický olej?

Éterický olej je to stejné, co olej esenciální. Mezi éterickým a esenciálním olejem tedy fakticky není žádný rozdíl.

S termínem éterický se setkáme hlavně v němčině a u lidí, pro které byly německé prameny hlavním zdrojem informací. Část aromaterapie praktikované i vyučované v Česku používá právě termín éterický. V jiných jazycích – francouzštině, angličtině, španělštině…, tam se zase pracuje s pojmem esenciální.

Co je silice?

Silice je označení aromatických látek nacházejících se v siličnatých rostlinách. Je výsledkem evoluce a pro rostliny má jasné funkce – může je chránit před škůdci a nemocemi, může pomoct vábit opylovače nebo pomáhat zvládat horké počasí a nedostatek vody.

Silice se v průběhu destilace z rostliny uvolňuje a vzniká esenciální (éterický) olej. Pouze u lisovaných citrusů bychom mohli jako silici označit i esenciální olej. To proto, že za studena lisovaný olej neprošel destilací a změnami.

Právě výraz silice je velmi často ne zcela správně a nekonzistentně uplatňován. Fakticky ale mezi silicí a esenciálním olejem menší či větší rozdíl je. U některých rostlin se silice a esenciální olej liší značně a velmi viditelně – třeba u modrého heřmánku. V heřmánku žádná modrá molekula není, ta se rodí až v průběhu destilace. Heřmánková silice – heřmánek před destilací – prostě nemá stejné vlastnosti jako esenciální olej, tedy heřmánek po destilaci. Právě přítomnost modré molekuly (chamazulenu) toto demonstruje a je jednou z látek, pro kterou se heřmánkový olej využívá.

Co je esence?

Esence je totéž co silice. Slovo esence vychází z konceptu, že aromatické látky jsou esencí rostliny, utvářejí její identitu a dávají jí duši. Byť se toto pojetí může zdát příliš ezoterické, v podstatě i tady můžeme o esenci mluvit u lisovaných citrusů.

Co je vonný olej nebo vonná esence?

Vonný olej je vonná směs (obvykle) lipofilní povahy. Vonná esence je pak vonná směs, která teoreticky může být rozpustná i ve vodě. Tyto termíny nejsou nikde závazně definované. Mohou obsahovat látky přírodní, přírodně identické či zcela syntetické. Můžou mít různou koncentraci aromatických molekul. A prakticky nikdy není definované jejich složení.

Absolue, extrakty…

Jsou rostliny, ze kterých nelze vyrobit esenciální olej – obvykle protože jsou příliš křehké, destilace je pro ně příliš agresivní nebo mají při destilaci příliš nízkou výtěžnost. Nejznámějšími případy jsou květy jasmínu či lusky vanilky.

I u těchto pojmů nejsou příliš ukotvené termíny. Při jejich výrobě se využívají různé postupy a technologie. Zpravidla se jimi z rostliny získá širší spektrum látek v porovnání s destilací.

Absolue (absolut) je aromatický extrakt, může být kapalný i prakticky tuhý a zpravidla byl získaný za pomoci rozpouštědla, které bylo následně odstraněno. U těchto produktů je důležité vědět, za jakým účelem byly vyrobeny, s tím souvisí i typ použitého rozpouštědla a do jaké míry může absolue obsahovat jeho rezidua. Dobrou volbou je líh, u kterého není příliš na závadu, pokud se v absolui nachází ve zbytkovém množství.

CO2 extrakty jsou extrakty získané za pomoci oxidu uhličitého. Jedná se o moderní metodu, která se využívá hojně i u zpracování nearomatických rostlin, například při výrobě rostlinných olejů (třeba rýžového nebo rakytníkového).

Nakonec bych určitě shrnula, že je potřeba mít na paměti, že užívání těchto pojmů:

  • může být zavádějící. Název produktu nemusí nic vypovídat o tom, co v lahvičce skutečně je. Obchody jsou plné esenciálních olejů z jasmínu nebo vanilky či růžového či meduňkového za dvě stovky lahvička.
  • se trochu mění v čase. S časem a hlavně díky poznání problematiky se pojmy zpřesňují.
  • není zcela standardizované. A to ani v rámci naší republiky nebo průmyslových odvětví. Definice pojmů není ukotvená.
  • závisí plně na tom, kdo je používá. Tyto produkty jsou obchodním artiklem, který může prodávat úplně kdokoliv. Obzvláště když většina z nich nepodléhá ani potravinářské legislativě, ani legislativě kosmetických přípravků.
  • je značně ovlivněno i tím, že všechny esenciální oleje (až na velmi velmi drobné lokální destilace hrstky rostlin) jsou zahraniční výroby. Než se dostanou do Česka, obvykle procházejí nejedněma rukama. Tímto se násobí efekt z předchozích bodů a přibývá šum vzniklý zvyklostmi na různých trzích a jazykovou bariérou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Obsah článku

Další čtení z našeho blogu...

Možnosti dopravy

Balíčky odcházejí každý všechní den kolem poledne a zpravidla stihneme odeslat i objednávky z téhož dopoledne. Víme, že rychle doručený balíček potěší.

Česká republika
Slovensko