Jak vznikají naše esenciální oleje?

Jak se vyrábí esenciální oleje a jak se ručí za kvalitu

Cesta každého esenciálního oleje může být rozdílná. Má ale ohromný vliv na to, co skutečně v lahvičce najdeme.

Člověk by řekl, že všechny přírodní esenciální oleje by měly vznikat přibližně stejně. Ale! Ale není to tak docela pravda. Cesta každého esenciálního oleje může být jiná. Proto vám dneska povíme, jak vznikají ty naše esenciální oleje, co všechno Terpenic dělá, aby v lahvičkách byla maximální kvalita.

Hledání agrikultora aneb hurá za rostlinou

O hledání ideální kombinace správné rostliny na správném místě a ve správný čas.

Jedním z klíčových faktorů kvality esenciálního oleje je kvalita rostliny. Každá rostlinka potřebuje specifické podmínky proto, aby ze sebe vydala to nejlepší. Unikátní kombinace mimo jiné půdy, dalšího života v místě, podnebí a počasí (jako bouřky, prudká ochlazení nebo oteplení,… ) určuje vlastnosti a množství silic. Mnoho rostlin tak dovede nejlépe prospívat jen na pár místech na světě.

Prvním krokem na cestě je hledání správného pěstitele, který dovede vypěstovat (a případně i vydestilovat) přesně takovou rostlinu, jakou potřebujeme. Ohleduplně k životnímu prostředí. A taky musí být schopný ji sklidit v ten nejsprávnější okamžik. Všechny naše esenciální oleje tak pocházejí z rostlin od pečlivě vybraných pěstitelů. Proto na lahvičkách najdete tolik různých míst původu. A je to taky jedním z klíčů ke garanci vysoké kvality.

A co destilace?

Destilovat rostlinu (případně lisovat citrusy) se může buď u pěstitele nebo jinde v destilérii poblíž místa pěstování. Suroviny se nevozí do prostor Terpeniku, to by nedávalo smysl. Bylo by to velmi neekonomické a neekologické, byly by to ohromné objemy materiálu. V praxi to prostě nejde.

První analýzy

Hned jakmile se najde vhodný agrikultor s potřebným materiálem, podrobí se důkladným analýzám první destilované vzorky. Je třeba ověřit, že jsou výsledné esenciální oleje skutečně v kvalitě, která je potřeba. Jednak se tím ověřuje složení silic v rostlině, ale taky se potvrzuje, že destilace probíhá správně.

Potvrzení spolupráce a papírování kolem

Když je všechno v pořádku, může započít spolupráce. S tím souvisí i mnohé formality. Jelikož většina esenciálních olejů je BIO a potravinářská, souvisí s tím i potřebná certifikace. A u některých esenciálních olejů – v určitých lokalitách – to není vůbec tak jednoduché. Což je jedním z důvodů, proč některé esenciální oleje nálepku BIO nenesou.

Esenciální olej je vyroben. A co teď?

Dle domluvených podmínek se vyrobí esenciální olej a ten se už posílá k Terpenikům. Opět se podrobuje laboratorním analýzám, aby se ověřila kvalita i potvrdil fakt, že druhá strana plní dle domluvy.

Balení éterických olejů

Po analýze se esenciální oleje balí do lahviček a opatřují se etiketou a poznačuje se datum expirace a číslo šarže. To probíhá v továrních podmínkách. Esenciální olej se zavíčkuje a otevírá si ho až pak zákazník sám. Díky tomu má esenciální olej dlouhou expirační dobu a skutečně je u něj garance, že vydrží dlouho a dojde k zákazníkovi ve 100% kvalitě. Velmi zásadní je to třeba u éterických olejů z citrusů nebo jehličnanů, které poměrně snadno oxidují.

Díky tomu, že je celý proces sledován a řízen od počátku do konce a v různých fázích se provádí nadstandardní laboratorní analýzy, může Terpenic skutečně ručit za obsah toho, co v lahvičkách prodává.

Tento způsob práce s esenciálními oleji je velmi náročný na know-how, kontakty a čas i peníze, proto většina firem volí tu druhou cestu – kupuje esenciální oleje zprostředkovaně.

Jinak říkáte si, co je největším problémem esenciálních olejů v dnešní době?

Za prvé je to adulterace a falzifikace. K tomu dochází zejména tam, kdy esenciální oleje putují přes prostředníka, ale i napřímo. Počítá se totiž s tím, že naprostá většina odběratelů to nedovede poznat a nelze to prokázat.

Za druhé je to nedokonalost destilačního procesu, která může způsobit alteraci obsahu esenciálního oleje. Toto je důvodem, proč je třeba důkladně analyzovat produkt i z dobrého zdroje, pokud ho chceme použít terapeuticky ve vyšších dávkách a vnitřně.

Navíc je třeba počítat s velkou proměnlivostí ve světě esenciálních olejů (změna přírodních podmínek, vliv živlů i lidí na úrodu, změna obsahu látek v esenciálních olejích, způsoby adulterace i změny v technologiích), která může zamíchat kartami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *