Zobrazit všechny výsledky...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Zářijový vánek v našem skladu. Dala jsem do akce řadu šarží, abychom to tu provětrali a udělali místo pro nové šarže pro vánoční nákupy. Udělejte si radost z akční nabídky. Objednejte zboží za min. 1500 Kč a přibalíme citronovou trávu. Přidejte si ho v košíku.

Specifikace kvality esenciálních olejů a absoluí​

U esenciálních olejů a absoluí (a nejen u nich) je velmi důležitá jejich kvalita a vždy by měla být u produktu definována. Proto na krabičkách i v popiscích najdete právě detail deklarované kvality.

Kvalitu chápeme v tomto kontextu jako charakteristiku, soubor vlastností, ne ve smyslu závěru dobrá/špatná. Kvalit je obecně celá řada, protože různá průmyslová odvětví na ni mají rozdílné požadavky. 

Deklarovanou kvalitu lze prokázat, mimo jiné odbornou laboratorní analýzou a v rámci sledovatelnosti produktu. Jedná se tedy o objektivní vlastnosti produktu.

Na následujících řádcích najdete definici jednotlivých výrazů, které používáme k definici kvality Pro názornost i s příklady.

Pro kompletnost doplním, že u citrusových esenciálních olejů se vedle destilace využívá i metody lisování za studena. U absoluí se využívá metody extrakce rozpouštěním.

čistý

získaný zpracováním jedné konkrétní botanicky definované rostliny. Bez jakýchkoliv příměsí – například bez příměsí oleje z jiného druhu téže rostliny, bez ředění alkoholem (u hustších olejů), bez jakýchkoliv dalších přidaných látek (např. antioxidantů, solubilizátorů). A samozřejmě bez adulterantů.

Příklad: eo z levandule lékařské je vydestilován pouze z levandule lékařské. Takový olej je je relativně jemný a drahý, kvůli nižší výtěžnosti. Oproti tomu jsou běžné oleje, které nejsou čisté, například obsahují podíl lavandinu nebo přidaného syntetického linaloolu. Takové mixy jsou levnější na výrobu a můžou mít vhodnější aromatický profil pro průmyslové využití.

přírodní

přírodního původu získaný destilací rostlinného materiálu. Neobsahuje přidané syntetické molekuly (aromatické molekuly, antioxidanty…), ani zbytkové množství například pesticidů.

Esenciální oleje syntetického původu se používají velmi běžně, i v potravinářství a farmacii. Jsou dostupné celoročně bez ohledu na přírodní podmínky, jsou levnější a mají přesné, stále stejné složení.

Příklad: přírodní eo z růžového dřeva byl získán destilací poměrně vzácného růžového dřeva. Syntetický olej oproti tomu bude tvořen mixem molekul, přičemž majoritně to bude linalool získaný synteticky. V základu budou oba oleje vypadat stejně, i když jeden bude pocházet z destilace rostlinného materiálu a druhý bude vyroben laboratorně.

integrální

vyroben kompletní destilací rostlinného materiálu, bez rektifikace nebo další manipulace. Má lehce proměnlivé složení, unikátní pro každou šarži.

Oleje rektifikované nebo vyrobené laboratorně za využití izolátů jsou standardem v průmyslu, jelikož představují nižší náklady a konstantní vlastnosti napříč šaržemi, což je často základním předpokladem pro jejich použití ve výrobě.

Příklad: citrusové esenciální oleje se mohou i destilovat, i v několika cyklech, aby obsahovaly maximální množství limonenu. Obsah limonenu je pak na úkor jiných látek, zejména těch těžších. Výsledný olej bude mít výrazně limonenovou vůni, ale bude postrádat například stabilizující látky a další terapeuticky významné molekuly.

chemotypovaný

analyzován za účelem definování profilu oleje, zároveň analýza je součástí autentifikačního procesu, ověření bezpečnosti a vhodného složení

Příklad: tymián obecný produkuje silice různého složení v závislosti na množství slunečního svitu, UV záření, složení půdy atd. Výsledný esenciální olej tak může mít různé složení – různý profil, což se propisuje do jeho vlastností i možností použití. Může mít zásadní vliv na bezpečnost oleje.

BIO certifikovaný

původ byl certifikován nezávislým certifikátorem, pro potravinářské produkty je certifikace povinná a poslední certifikace je prováděná lokálními certifikátory. Pro kosmetické je dobrovolná, v našem případě je prováděná globálně působící švýcarskou bio.inspectou. Různé certifikace mají různé nároky a například bio.inspecta sleduje i různá sociální a environmentální kritéria

K čemu tato informace slouží?

Vlastnosti esenciálního oleje jsou zásadní pro jeho bezpečné a efektivní používání. 

Oleje slouží k řadě různých účelů a jsou používány v mnoha odvětvích. Nároky na jejich vlastnosti se velmi liší a tím pádem se liší i nabídka kvalit na trhu. Proto je důležité ji definovat a důsledně dodržovat správné označování.

Esenciální oleje patří mezi velmi komplexní látky, jejich kvalitu nelze bez specializované laboratoře a zkušeného personálu spolehlivě ověřit.

Proč se kvalita esenciálních olejů tak liší?

Globální spotřeba látek označovaných jako esenciální oleje a nebo produktů od nich odvozených je ohromná. Používají se například do kosmetiky, drogerie, farmaceutických přípravků, potravin, barev a ředidel. A samozřejmě i do luxusních parfémů a kosmetiky, ve spa zařízeních a aromaterapii. Většina esenciálních olejů je však spotřebována průmyslem.

Nároky průmyslu jsou ve většině případů jednoznačné – konstantní vlastnosti napříč šaržemi, ideální chuť a vůně, neomezená dostupnost a samozřejmě co nejnižší náklady. Esenciální oleje a aromata a parfemace od nich odvozené se totiž používají ve velké míře do produktů denní spotřeby.

Výborným ilustračním příkladem je esenciální olej z bergamotu. Bergamotová vůně je široce využívaná. Bergamot pro získávání oleje se pěstuje prakticky jen v Itálii, na poměrně malém území. Produkce oleje je tedy výrazně omezená geograficky a množstvím úrod za rok. Přesto však bergamotový olej musí být celosvětovému průmyslu k dispozici po celý rok a prakticky v neomezeném množství. Průmysl ale nevyžaduje čistý přírodní olej, protože ho využívá čistě jako aroma nebo parfemaci. Není tak pro něj důležitý původ, ale odpovídající složení – tedy zastoupení konkrétních látek v oleji, které utvářejí žádoucí chuť, vůni a další vlastnosti. Skládat se pak může z molekul získaných destilací jiných rostlin a eventuálně následně izolovaných a z molekul syntetizovaných z jiných dostupnějších zdrojů. Výsledný olej pak sice obsahuje molekuly nacházející se jinak v přírodě i přírodním oleji, ovšem vznikly ne extrakcí z daného rostlinného materiálu, ale synteticky v laboratoři.

Možnosti dopravy

Balíčky odcházejí každý všechní den kolem poledne a zpravidla stihneme odeslat i objednávky z téhož dopoledne. Víme, že rychle doručený balíček potěší.

Česká republika
Slovensko